Een plek met historie

Het oude fabrieksterrein aan het Hoendiep waar Westerwal wordt gerealiseerd lag oorspronkelijk ver buiten de stad en had lange tijd een landelijk karakter. Aan deze belangrijke vaarverbinding met het westelijke deel van de provincie en Friesland, vestigen zich eind 18 en begin 19e eeuw enkele molens en een scheepswerf als voorlopers van de latere industriële ontwikkelingen op het terrein. Het terrein wordt dan officieel bij de stad getrokken en ten oosten ervan komt de Zeeheldenbuurt tot stand. In 1914 vestigt de Cooperatieve Friesch-Groningsche Beetwortelsuikerfabriek zich aan de westzijde van het terrein. De van Heemskerckstraat wordt in westelijke richting doorgetrokken en vormt lange tijd de hoofdtoegang van de suikerfabriek. De directeursvilla van de fabriek is een monumentaal pand dat nog steeds in gebruik is (foto?)

Het deel van het terrein dat grenst aan de Van Heemskerckstraat is niet bebouwd geweest. Het is gebruikt als weiland en de laatste jaren als klein moestuincomplex. Het ligt nu braak en is een van de laatste terreinen binnen de ring dat zicht nog onttrekt aan het openbare stadsleven in Groningen.

Suikerfabriek 1946, bron De Wolkenfabriek