Een plek met historie

Het voormalige fabrieksterrein aan het Hoendiep waar Westerwal wordt gerealiseerd, lag oorspronkelijk ver buiten de stad en had lange tijd een landelijk karakter. Aan deze belangrijke vaarverbinding met het westelijk deel van de provincie en Friesland, werden eind 18e en begin 19e eeuw enkele molens en een scheepswerf gebouwd als voorlopers van de latere industriële ontwikkelingen. Het terrein wordt officieel bij de stad getrokken en ten oosten ervan ontstaat de Zeeheldenbuurt. In 1914 vestigt de Cooperatieve Friesch-Groningsche Beetwortelsuikerfabriek zich aan de westzijde van het terrein. De van Heemskerckstraat wordt in westelijke richting doorgetrokken en vormt lange tijd de hoofdtoegang van de Suikerfabriek. De monumentale directeursvilla van de fabriek is nog steeds in gebruik. Het deel van het terrein dat grenst aan de Van Heemskerckstraat is niet bebouwd geweest. Het is gebruikt als weiland en de laatste jaren als klein moestuincomplex.